Svenska ridsportförbundet står för etik och sammanhållning

Det är ett uppdrag som går i demokratins tecken som svenska ridsportförbundet tagit på sig. De vill värna om en ridsport där alla på ett kamratligt sätt får delta, där hästarnas bästa ligger på första plats och där ingen doping tillåts. Fria åsikter uppmuntras och människor i alla åldrar likaså. Ett av målen för svenska ridsportförbundet är att Sverige ska bli en av de stora ridsportnationerna i samhället, där sporten hävdar sig både på hemmaplan och internationellt. Ridsporten är en populär sport att satsa på odds på, och i sådana här sammanhang gäller det att det inte sätts för större tryck på hästen att prestera än den klarar av.

Det är alla ridsportsföreningar Sverige över som utgör Svenska ridsportförbundet. Svenska ridsportförbundet fungerar som den sammanhållande och organisatoriska funktionen för utvecklingen av ridsporten generellt, men det är föreningarnas gräsrotsarbete som är själva grogrunden för intresset. Föreningsmedlemmarnas önskningar är det som styr den stora organisationens intressen och som får den att engagera sig på olika håll.

Svenska ridsportförbundet med fokus på häst och människa

Svenska ridsportförbundet och dess ledstjärnor

Förbundet har satt upp en lista för hur hästar och människor bör förhålla sig mot varandra inom ridsport. Med på listan är hur hästarna ska behandlas, nämligen med lyhördhet och respekt. En häst ska aldrig tvingas till att prestera mer än den egentligen orkar, utan den som rider den ska alltid ta hänsyn till hästen mer än till sin egen vilja. När det gäller förhållningssättet gentemot andra människor är det viktigt att respektera andra och bekräfta dem när de gör någonting vi tycker är bra. Om någon bryter mot regler så är det upp till mig att ta ansvar för att detta blir rapporterat till rätt person.

Kommunikationen inom föreningen kan vara svår att få igång på egen hand. Svenska ridsportförbundet har tagit fram en dialogkarta som kan beställas kostnadsfritt. Med hjälp av denna blir det lättare att prata om vilka ledstjärnor och målsättningar som är viktiga för de respektive föreningarna.